Συντήρηση Υποσταθμών

Συντήρηση Υποσταθμών, Ι & Κ Μηχανική

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μετά την πώληση, η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες πλήρους συντήρησης και προληπτικού ελέγχου υποσταθμών Μέσης Τάσης κατασκευής Ι&Κ αλλά και άλλων κατασκευαστών.

 Ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Μετασχηματιστές Ισχύος:

 • Καθαρισμός, έλεγχος ρωγμών, διαπηδήσεων των μονωτήρων
 • Έλεγχος ακροδεκτών (Μ.Τ. & Χ.Τ.)- σύσφιξη, καθαρισμός αυτών
 • Έλεγχος θερμοκρασίας ελαίου (για Μ/Σ ελαίου), θέσης ΤΑΠ
 • Καθαρισμός δείκτη, έλεγχος διαρροών & στάθμης ελαίου (για Μ/Σ ελαίου)
 • Συμπλήρωση ελαίου στον Μ/Σ (αν απαιτείται)
 • Λήψη δείγματος ελαίου για τη μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής, συλλογή και ανάλυση on site (για Μ/Σ ελαίου)
 • Αντικατάσταση του SILICA GEL στον αφυγραντήρα (αν απαιτείται)
 • Έλεγχος –  Δοκιμή του Η/Ν BUCHHOLZ  και του θερμομέτρου του Μ/Σ, έλεγχος βοηθητικών ρελέ trip και σειρήνας
 • Έλεγχος φωτισμού χώρου
 • Έλεγχος αερισμού χώρου και ανεμιστήρα Μ/Σ (αν υπάρχει)
 • Έλεγχος συνέχειας γειώσεων, μέτρηση αντίστασης γείωσης (γειωσόμετρο)
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων Μ/Σ
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων Μ/Σ
 • Καθαριότητα χώρου Μ/Σ

 

Πίνακας Μέσης Τάσης:

 • Καθαρισμός πίνακα Μ.Τ., έλεγχος ρωγμών, διαπηδήσεων των μονωτήρων
 • Έλεγχος και δοκιμή αυτόματων διακοπτών και αποζευκτών Μ.Τ.
 • Έλεγχος σημάνσεων εντός-εκτός
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας ενδεικτικών οργάνων μέτρησης
 • Έλεγχος ζυγών γενικώς-συσφίξεις ακροδεκτών
 • Έλεγχος & καθαρισμός των ηλεκτρικών επαφών των διακοπτών Μ.Τ.
 • Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών μανδαλώσεων
 • Έλεγχος αδυναμίας ανοίγματος πόρτας
 • Έλεγχος ζεύξης-απόζευξης γειωτή
 • Έλεγχος καλωδίωσης και βοηθητικών επαφών
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
 • Καθαριότητα χώρου Μ.Τ.

Καλώδια Μ.Τ.:

 • Έλεγχος καλωδίων Μ.Τ.
 • Καθαρισμός ακροκιβωτίων εισόδου, αναχωρήσεων και Μ/Σ

 

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης:

 • Καθαρισμός και συσφίξεις των ακροδεκτών των καλωδίων Χ.Τ. στην είσοδο του Γενικού Πίνακα Χ.Τ.
 • Έλεγχος Γενικού Διακόπτη Χ.Τ., ρύθμιση, πηνίο εργασίας κλπ.
 • Έλεγχος συστήματος πυκνωτών (αν υπάρχει)
 • Έλεγχος εξαεριστήρων πίνακα και φωτισμού χώρου
 • Θερμογράφηση, εντοπισμός ατελειών συσφίξεων και υλικών

 

Δοκιμές Σειράς- Προαιρετικές:

 • Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στα 50kV (50Hz /1 min)
 • Μέτρηση αντίστασης διέλευσης διακοπτικών στοιχείων
 • Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων Μ/Σ
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων Χ.Τ. του Μ/Σ στα 2500-5000V

Η συντήρηση  γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας . Μετά το πέρας των εργασιών αποστέλλεται αναλυτικό δελτίο ανάλυσης των εργασιών και τεχνική περιγραφή με παρατηρήσεις της συντήρησης. Προτείνονται επίσης εξαρτήματα και εξοπλισμός που τυχόν χρήζει αντικατάστασης. 

Συντήρηση Υποσταθμών, Ι & Κ Μηχανική
Συντήρηση Υποσταθμών, Ι & Κ Μηχανική
Συντήρηση Υποσταθμών, Ι & Κ Μηχανική