Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Ι & Κ Μηχανική

H I&K MHXANIKH παραμένοντας στο πλευρό των πελατών της και μετά την ολοκλήρωση των έργων της παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες after sales service. Υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων μηχανικών, και με χρήση ειδικού λογισμικού (monitoring software), επιτυγχάνεται επίβλεψη του έργου σε πραγματικό χρόνο και άμεση τεχνική επέμβαση εφόσον απαιτηθεί. Πετυχαίνουμε έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία των φωτοβολταϊκών μας εγκαταστάσεων 365 ημέρες το χρόνο, με τις υψηλότερες αποδόσεις.

Με όπλο μας την μακροχρόνια και εκτεταμένη εμπειρία μας στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παρέχουμε σε εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών πάρκων μικρής και μεγάλης κλίμακας πλήρεις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, σε καθημερινή βάση, 7 ημέρες/εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων αργιών και σαββατοκύριακου.

 

 Η συντήρηση που εκτελεί η εταιρεία μπορεί να  περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες:

 

1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

 • Οπτικός έλεγχος των πλαισίων για φθορά στα κρύσταλλα, αλλαγή χρωματισμού των φ/β κελιών ή φθορά στην πίσω επιφάνεια.
 • Θερμογράφηση πλαισίων με κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαπίστωση φθοράς μη ορατής με γυμνό μάτι
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος των συγκρατητών - επισκευή και αντικατάσταση.
 • Οπτικός έλεγχος του κυτίου διασύνδεσης και των εξωτερικών ηλεκτρολογικών συνδέσεων για σημάδια οξείδωσης, χαλάρωσης κλπ.
 • Οπτικός έλεγχος της καλωδίωσης για σημάδια φθοράς.
 • Έλεγχος συνδέσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

2. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (Inverter)

 • Επιθεώρηση για τυχόν φθορές ή δυσλειτουργία.
 • Έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του εκάστοτε κατασκευαστή.
 • Έλεγχος λειτουργίας της τηλεμετρίας.

 

3. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Οπτικός έλεγχος των πινάκων DC / AC για εξωτερικές φθορές.
 • Επιθεώρηση των ηλεκτρικών συνδέσεων
 • Εξέταση των αποζευκτών και έλεγχος λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Έλεγχος των ασφαλειών και των απαγωγών υπέρτασης.
 • Έλεγχος λειτουργίας του επιτηρητή τάσης.
 • Έλεγχος του αυτόματου γενικού διακόπτη AC για περιπτώσεις σφάλματος δικτύου.
 • Οπτική εξέταση των κλεμμών στους διάφορους πίνακες AC και DC- σφίξιμο των συνδέσεων εάν χρειάζεται.
 • Έλεγχος οδεύσεων και συνδέσεων.
 • Έλεγχος συστήματος στήριξης (έλεγχος ευστάθειας, έλεγχος σκουριών, διάβρωσης κλπ).
 • Έλεγχος γειώσεων, μέτρηση αντίστασης γείωσης πάρκου
 • Έλεγχος εξωτερικών σωληνώσεων για τυχόν φθορές.

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό και αποστέλλεται στον πελάτη.

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Ι & Κ Μηχανική
Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Ι & Κ Μηχανική
Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Ι & Κ Μηχανική