Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων και Εγκαταστάσεων

Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων και Εγκαταστάσεων, Design, Construction and Installation of Electrical Switchboards and Installations, I & K ENGINEERING

Η ομάδα σχεδιασμού στη Ι&ΚΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία ετών στο χώρο. Εξειδικεύεται στη συνεργασία με πελάτες για το σχεδιασμό απλών πινάκων διανομής έως και σύνθετων πινάκων τύπου Form 4. Με τη χρήση των πιο εξελιγμένων σχεδιαστικών προγραμμάτων μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις όποιες ανάγκες της εγκατάστασής σας προτείνοντας μια πλήρη ηλεκτρολογική λύση.

Η ομάδα κατασκευής στη Ι&ΚΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ διαθέτει εμπειρία ετών στην κατασκευή πινάκων κατά παραγγελία και είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με βάση τις ανάγκες των πελατών.

Και οι δύο ομάδες ακολουθούν τη διοίκηση ολικής ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία, οργανώνοντας τακτικά meeting ώστε να διασφαλιστούν οι χρόνοι παράδοσης και οι όποιες ανάγκες προκύπτουν.

Διεξοδικοί έλεγχοι και δοκιμές διεξάγονται με την ολοκλήρωση της κατασκευής των πινάκων. Πελάτες ή εκπρόσωποί τους είναι ευπρόσδεκτοι να ελέγξουν το προϊόν τους πριν την αποστολή.

Επιπλέον, η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ μπορεί να κανονίσει την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού στο έργο αν το επιθυμείτε.