Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Πινάκων

Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Πινάκων

Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, πιστή στη δέσμευσή της απέναντι στους πελάτες της, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρικών πινάκων και εγκαταστάσεων κατασκευής της αλλά και άλλων κατασκευαστών. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

  • Θερμογράφηση για τον έλεγχο του εξοπλισμού
  • Έλεγχος πινάκων
  • Έλεγχος καλωδίωσης και ηλεκτρολογικής σύνδεσης
  • Τροποποίηση πινάκων
  • Αντικατάσταση πινάκων

Όλες οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εκτελούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργείο της εταιρίας μας, με βαθιά γνώση σε εξοπλισμό χαμηλής και μέσης τάσης και στα πρότυπα και προδιαγραφές της ΔΕΗ. Μετά το πέρας των εργασιών αποστέλλεται αναλυτικό δελτίο ανάλυσης των εργασιών και τεχνική περιγραφή με παρατηρήσεις της συντήρησης. Προτείνονται επίσης εξαρτήματα και εξοπλισμός που τυχόν χρήζει αντικατάστασης.