ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΕΑ

10/09/2015: Προμήθεια Κυψελών Μέσης Τάσης, 2 Μ/Σ 1000KVA, Γενικού Πίνακα, Αυτοματισμού, commissioning & start up, έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4", για την εταιρία "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.".

 

05/09/2015: Προμήθεια Υποσταθμού 800KVA (Οικίσκος, Κυψέλες ΜΤ, ΜΣ 800ΚVA, ΓΠΧΤ), commissioning & start up έργου, για την εταιρία "ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α.Ε.".

 

02/09/2015: Αιολικό Πάρκο 4MW, Προμήθεια Υποσταθμού (Οικίσκος, Κυψέλες ΜΤ, ΜΣ ιδιοχρήσεων 50kVA, Πίνακας ΧΤ ), commissioning & start up έργου, για την εταιρία "ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.".

 

19/06/2015: Προμήθεια Γενικών Υποπινάκων στο έργο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ", για την ανάδοχο "Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε".

 

02/06/2015: Προμήθεια Γενικού Πίνακα Επέκτασης στο έργο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ", εργασίες εγκατάστασης/ σύνδεσης με τον υφιστάμενο πίνακα, για την ανάδοχο "Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε".

 

03/05/2015: Μελέτη/ Υλοποίηση Αυτοματισμού αντλιοστασίων λίμνης Κάρλας και Start-up.

 

15/04/2015: Προμήθεια Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Οικίσκος, Κυψέλες ΜΤ, ΜΣ 800KVA, Γενικός Πίνακας Χαμηλής) στο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΒΑΤΑ).

 

12/04/2015: Προμήθεια 2 Οικίσκων, Κυψελών ΜΤ, 2 Μ/Σ 630KVA, Γενικών Πινάκων, για το ξενοδοχείο "SEASCAPE HILLS" στη Δράμα, εταιρίας "ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.".

 

22/03/2015: Προμήθεια Πινάκων Αυτοματισμού και Χαμηλής Τάσης, Start-up έργου "Αντλιοστάσια Ελευθερών Καβάλας".

 

05/03/2015: Προμήθεια Πινάκων Χαμηλής Τάσης για το ξενοδοχείο "Ikos Oceania" στα Μουδανιά Χαλκιδικής.

 

03/03/2015: Προμήθεια Κυψελών Μέσης Τάσης για την εταιρία "LAZARIDIS MARMOS SA" στη Δράμα.

 

01/03/2015: Ανάρτηση ισολογισμού εταιρίας οικονομικού έτους 2014.

 

23/01/2015: Προμήθεια 2 Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Γενικών Πινάκων, Υποπινάκων για το ξενοδοχείο «Gerakina Beach», στη Γερακινή Χαλκιδικής.

 

12/01/2015: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ", Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης.

 

18/12/2014: Προμήθεια Υποσταθμού 400kVA (Οικίσκος, Κυψέλες ΜΤ, ΜΣ 400KVA, ΓΠΧΤ) commissioning & start up, αλυσίδας αρτοζαχαροπλαστείων "ΕΣΤΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ", Θεσ/νίκη.

 

13/12/2014: ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης, Προμήθεια Εργοταξιακού Υποσταθμού 400kVA.

 

10/12/2014: Αναδιαρρυθμίσεις- Επεκτάσεις Βοστάνειου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Κατασκευή και τοποθέτηση Κυψελών Μέσης Τάσης, ΓΠΧΤ (τυποποιημένη και πιστοποιημένη διανομή ισχύος  τύπου form 4b), Υποπίνακες.

 

05/12/2014: Μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, παράδοση "turn-key",  Φ/Β πάρκου 5MW, εταιρίας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ".

 

25/11/2014: Προμήθεια πινάκων σύγχρονης και ασύγχρονης γεννήτριας για Υδροηλεκτρικό Σταθμό στην Αλβανία.

 

21/11/2014: Προμήθεια Κυψελών Μέσης Τάσης, Μ/Σ 500kVA και Γενικού Πίνακα Χαμηλής, για την εταιρία "NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ".

 

19/11/2014: Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης σε 5  Φ/Β πάρκα 100kW στην Κύπρο.

 

03/09/2014: Αποξήλωση παλαιών ηλεκτρικών πινάκων και προμήθεια και εγκατάσταση νέων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

 

22/08/2014: Βιολογικός Καθαρισμός της Κω, Προμήθεια Υποσταθμού 1000kVA.

 

17/08/2014: Ολοκλήρωση Αρδευτικού Δ.Δ. Νεοχωρίου Σερρών, Προμήθεια Κυψελών Μέσης Τάσης, 2 Μ/Σ 1250kVA έκαστος, Γενικού Πίνακα, Αντιστάθμισης και Αυτοματισμού

 

09/08/2014: Προμήθεια Πίλλαρ οδοφωτισμού Α/Κ Κ16-Καλοχώρι Θες/νίκης

 

15/07/2014: Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης στο 6ο Δημοτ. Σχολείο Σερρών.

 

05/07/2014: Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ-  τυποποιημένη και πιστοποιημένη διανομή ισχύος  τύπου form 2b), σε έργο “Σύνδεση των νέων Εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ με τα Υπάρχοντα Δίκτυα Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Ηλεκτροδότησης και Επικοινωνιών στο Α/Δ Μακεδονίας (ΜΚ-149.1Ν)”.

 

17/06/2014: Προμήθεια Κυψελών Μέσης Τάσης, Γενικού Πίνακα, Υποπινάκων στην εταιρία "OntiTech IMAS A.E.".

 

03/06/2014: Πίνακες διανομής ισχύος για ελαιουργείο στο Άστρος Κυνουρίας.

 

15/05/2014: Ανάληψη δαγωνισμού "Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Δήμου Καλαμαριάς»  περίοδος 2014-2015".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12/05/2014: Μετρήσεις 2 Μετασχηματιστών Ελαίου 1000κVA, έκαστος: Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων Χ.Τ. και Μ.Τ., λήψη δείγματος ελαίου/ συλλοηή και ανάλυση. Θερμογράφηση του συνόλου του εξοπλισμού (Πίνακες Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστές). Αποξήλωση υφιστάμενων κυψελών Μ.Τ. και εγκατάσταση νέων. Προμήθεια εγκατάσταση νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και Πινάκων Κεντρικής και Τοπικής Αντιστάθμισης, για την Εταιρία "Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε.".

 

02/05/2014: Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης σε Φ/Β πάρκο 650kW στην Κύπρο.

 

03/05/2014: Προμήθεια υπαίθριων μεταλλικών οικίσκων Μέσης Τάσης 20kV για σύνδεση φορητών Η/Ζ για ΔΕΗ (Μεγαλόπολης, Λέσβου, Σαντορίνης, Κω).

 

15/04/2014: ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης, Αποκατάσταση ελλείψεων- Συντήρηση εργοταξιακών Υποσταθμών Αναδόχου "ΑΕΓΕΚ- Κ/Ξ ΣΕΛΙ-ΑΕΓΕΚ- ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ".

 

12/04/2014: Προμήθεια πινάκων Χαμηλής Τάσης 11ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης.

 

08/03/2014: Προμήθεια και εγκατάσταση Υποσταθμού ΜΤ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Προμήθεια 2 Μ/Σ 1250kVA έκαστος.

 

22/02/2014: Επέκταση ΓΠΧΤ στο εργοστάσιο της εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Α.Ε.», Προμήθεια πινάκων διανομής ισχύος (επέκταση ΓΠΧΤ) και κίνησης 88 κινητήρων με profibus.

 

13/02/2014: Προμήθεια Πινάκων Χαμηλής Τάσης για Επέκταση-Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμό Αποχετευτικού Συστήματος παραλίμνιας ζώνης

 

12/01/2014: Ανάληψη συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης ισχύος 2Χ800KVA Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2014

 

15/12/2013: Αποκατάσταση Βλαβών Βελτίωση και Συντήρηση του Αντλιοστασίου Κόμβου Πέτρας, της Λίμνης Κάρλας, Προμήθεια Πινάκων ΧΤ (κατασκευή, τελική σχεδίαση, επιλογή υλικών, ρυθμίσεις προστασιών), Εργασίες commisioning & start-up.

 

10/11/2013: Προμήθεια πινάκων χαμηλής τάσης στο έργο " Oλοκλήρωση αποχέτευσης Δ.Δ.Χαλάστρας Δήμου Δέλτα, Αποχετευτικά Δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί του Δ.Δ.Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας, Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου με Σύστημα Αναρρόφησης (vacuum) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμμάτων Δ.Δ.Πλατέος, Δ.Πλατέος".

 

5/09/2013: Προμήθεια Γενικών  Πινάκων Χαμηλής Τάσης, Πινάκων Κίνησης και Πινάκων Αυτοματισμού για έργο "ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ"

 

10/07/2013: Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε υπεργολαβικά έργο ΕΥΔΑΠ, την ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αντλιοστασίου στο Δίστομο Βοιωτίας. Σύνδεση και λειτουργία έξι κινητήρων 400V/600HP με αυτομετασχηματιστές.

 

02/07/2013: Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε υπεργολαβικά έργο ΕΥΔΑΠ, την ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αντλιοστασίου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Σύνδεση και λειτουργία τριών κινητήρων 6,6KV/1500HP με αυτομετασχηματιστές της Electroputer.

 

11/06/2013: Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη τεχνικής υποστήριξης ειδικών εφαρμογών, η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε τη συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και κυψελών Μέσης Τάσης αντλιοστασίου, εγκατεστημένης ισχύος 5MVA, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

 

10/06/2013: Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε την εγκατάσταση "με το κλειδί στο χέρι" Φ/Β Πάρκου ισχύος 500kWp στην Κυπαρισσία Πελοποννήσου.

 

26/06/2013: Δραστηριοποιούμενη ενεργά στον τομέα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε την κατασκευή υποσταθμών Μέσης Τάσης, για μονάδες βιομάζας στην Κεντρική Ελλάδα και τις Σέρρες, συνολικής ισχύος 3MW.

 

21/6/2013: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και κυψελών Μέσης Τάσης αντλιοστασίου, εγκατεστημένης ισχύος 5MVA στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

 

03/06/2013: Μετά την επιτυχημένη συντήρηση προ διετίας 2 υποσταθμών Μέσης Τάσης, συνολικής ισχύος 2ΜVA για βιομηχανία στη Δράμα, ανατέθηκε στη Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ εκ νέου συντήρηση του έργου.

 

30/05/2013: Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε την κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης για έργο ισχύος 500kWp στη Βέροια. O Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης παραλληλίζει 45 μονοφασικούς αντιστροφείς SMA SMC 11000TL, με το πιστοποιημένο με δοκιμές τύπου και σειράς μπαροσύστημα διατομής 60mm Riline της Rittal.

 

01/05/2013: Επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας σε δεύτερη ιδιόκτητη εγκατάσταση 1000sm στο Λάκκωμα Χαλκιδικής.

 

29/04/2013: Μετά την επιτυχή συνεργασία της με εγκαταστάτη Φ/Β Πάρκων, η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε για τον ίδιο, την κατασκευή 4 νέων υποσταθμών Μέσης Τάσης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MW στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.

 

01/02/2013: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση "με το κλειδί στο χέρι" Φ/Β Πάρκου ισχύος 1ΜWp στον Αχινό Σερρών.

 

16/01/2013: Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ανέλαβε την κατασκευή πινάκων αυτοματισμού και διανομής ισχύος για ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ στην Κέρκυρα.